Rješenjem Trgovačkog suda od dana 26.07.2013 god. Te promjenom imena i sjedišta tvrtke, tvrtka RADCON Croatia d.o.o. je pravni slijednik tvrtke Gifiks GM d.o.o.


Posjetite nas na novoj web adresi!
www.radcon.croatia.hr